Nawigacja

 

Projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica

RPDS. 10.02.02-02-0030/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Okres realizacji: październik 2019 - kwiecień 2021
Cele: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie: TIK, języków obcych, nauk przyrodniczo - matematycznych, kreatywności.

W ramach projektu zaplanowano:

 • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK

 • realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I - VIII:
  • dydaktyczno - wyrównawczych,
  • rozwijających uzdolnienia,
  • pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • wyjazdy: Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Mikołaja Kopernika w Warszawie, Karkonosze.


W związku z tym przekazano uczniom DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (na jego podstawie komisja rekrutacyjna będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne i tworzyć listy uczestników).

 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez tego dokumentu kandydat nie może uczestniczyć w projekcie).

 3. Oświadczenie uczestnika projektu (najobszerniejszy – o tym, że wiadomo Państwu, kto jest Administratorem danych i jakie przysługują Wam w związku z tym prawa).

 4. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (niewyrażenie zgody nie oznacza braku możliwości udziału dziecka w projekcie).


FORMULARZ REKRUTACYJNY dotyczy UCZNIA, ale na wszystkich dokumentach podpisują się Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na tym etapie rekrutacji osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy to kandydat.
Złożenie w/w. dokumentów nie gwarantuje jeszcze udziału w projekcie.

- Więcej informacji o projekcie na stronie http://fundacjafone.pl/
- Dokumenty rekrutacyjne - uczeń do pobrania ze strony http://fundacjafone.pl/dokumenty-do-pobrania/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU UNIJNEGO
w SP w Kamieńcu Wrocławskim

„Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”

          Rok   szkolny  2020 / 2021 (w okresie  zdalnego nauczania w klasach IV- VIII)

 

 

TERMIN

 

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY

Platforma/

stacjonarnie

 

PONIEDZIAŁEK

Lekcja 1.
7.10 – 7.55 

          Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Gabriela Stawińska

Platforma
Teams

Lekcja 2.
8.00 – 8.45

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego grupa 1

Janina Mazur

Platforma
Teams

Lekcja 5.
10.40 – 11.25

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zdzisława Chmura

Platforma
Teams

          Lekcja 8.
13.30 – 14.15

Jestem świetnym strategiem – zajęcia 
w zakresie TIK

Krystyna Boraczewska

Platforma
Teams

13.25 – 14.25

Zajęcia  socjoterapeutyczne

Bożena Roemer

113

 

WTOREK

Lekcja 3.
8.50 – 9.35

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Agata Jędrzejczak

Platforma
Teams

Lekcja 5.
10.40 – 11.25

          Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Krystyna Szewc

Platforma
Teams


13.30 – 14.30

Terapia logopedyczna

Anna Jajor – Morawiec

Platforma
Teams

Lekcja 8.
13.30 – 14.15

     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Agata Jędrzejczak

Platforma
Teams

         Język  polski   dla  cudzoziemców

Beata  Wrzeszcz

Platforma
Teams

           Lekcja 9.
14.15 – 15.00

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Karolina Kownacka

Platforma
Teams

 

ŚRODA

Lekcja 1.
7.10 – 7.55

  Odkrywam  świat – zajęcia rozwijające z geografii

   Izabela   Wlazło

Platforma
Teams

           Lekcja 2.
8.00 – 8.45

        Zajęcia rozwijające z matematyki

         Gabriela Stawińska

      Platforma
Teams

Lekcja 5.
10.40 – 11.25

     Jestem świetnym strategiem – zajęcia
 w zakresie TIK

          Monika Walkowiak

  Platforma
Teams

          Lekcja 8.
13.30 – 14.15

    Zajęcia wyrównawcze z matematyki

     Katarzyna  Rogala - Łach

 Platforma
Teams

13.30 – 14.30

 

Zajęcia  rozwijające  umiejętność uczenia  się

Bożena Roemer

113

                Zajęcia uczące uczenia się

Małgorzata Perlińska

Platforma  
Teams

 

CZWARTEK

6.55 – 7.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Roemer – Tomczyk

10

Lekcja 1.
7.10 – 7.55

Zajęcia rozwijające z matematyki

Bożena Nobis

Platforma
Teams

Zajęcia wyrównawcze  przyrodnicze – biologia

Magdalena Ryng

Platforma
Teams

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Aleksandra  Krużycka

Platforma
Teams

Lekcja 6.
11.40 – 12.25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Telatyńska

Platforma
Teams

Jak  liczyć? Zajęcia wyrównawcze z  matematyki

Małgorzata  Piórkowska

Platforma
Teams

Lekcja 8.
13.30 – 14.15

Zajęcia wyrównawcze  z matematyki

Bożena Nobis

Platforma
Teams

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Mariola Zaryczna

Platforma
Teams

Lekcja 8 i 9

13.30 -15.00

( co dwa tygodnie)

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Aleksandra  Krużycka

Platforma
Teams

     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Aleksandra  Krużycka

Platforma
Teams

14.20 – 15.20

Terapia logopedyczna

Anna Jajor – Morawiec

Platforma
Teams

 

PIĄTEK

6.55 – 7.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Roemer – Tomczyk

10

Lekcja 2.
 8.00 –8.45

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego grupa 2

Janina Mazur

Platforma
Teams

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Ilba

Platforma
Teams

Lekcja 8
 13.25 –14.10

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Renata Kropidłowska

Platforma
Teams

Lekcja 9.
14.10 – 14.55

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

Renata Kropidłowska

Platforma
Teams

Lekcja 10.
15.10 – 15.55

Klub Przyrodnika

Danuta Dudek

Platforma
Teams

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU UNIJNEGO
w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim

„Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”

I okres

Rok   szkolny  2020 / 2021

 

TERMIN

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY

SALA

 

PONIEDZIAŁEK

Lekcja 1.
7.10 – 7.55 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Gabriela Stawińska

109

Lekcja 2.
8.00 – 8.45

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego grupa 1

Janina Mazur

2

13.25 – 14.25

Zajęcia  socjoterapeutyczne

Bożena Roemer

113

 

WTOREK

Lekcja 3.
8.50 – 9.35

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Agata Jędrzejczak

Łącznik
01 -02

Lekcja 5.
10.40 – 11.25

Jak liczyć? zajęcia wyrównawcze 
z matematyki

Małgorzata Piórkowska

11

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Krystyna Szewc

Łącznik
01 -02

Lekcja 6.
11.30 – 12.15

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zdzisława Chmura

Łącznik
01 -02

       13.30 – 14.30

Terapia logopedyczna

Anna Jajor – Morawiec

07

Lekcja 8.
13.30 – 14.15

     Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Agata Jędrzejczak

Łącznik
01 -02

Język  polski   dla  cudzoziemców

Beata  Wrzeszcz

6

Lekcja 9.
14.20 – 15.05

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Karolina Kownacka

5

 

ŚRODA

Lekcja 1.
7.10 – 7.55

Odkrywam  świat – zajęcia rozwijające
geografii

Izabela   Wlazło

110

Lekcja 2.
8.00 – 8.45

Zajęcia rozwijające z matematyki

         Gabriela Stawińska

        2

Lekcja 5.
10.40 – 11.25

     Jestem świetnym strategiem – zajęcia
w zakresie TIK

          Monika Walkowiak

Łącznik
01 -02

Lekcja 8.
13.30 – 14.15

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Katarzyna  Rogala - Łach

104

Lekcja 8.
13.30 – 14.30

Zajęcia  rozwijające  umiejętność 
uczenia  się

Bożena Roemer

113

                Zajęcia uczące uczenia się

Małgorzata Perlińska

3s

 

CZWARTEK

6.55 – 7.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Roemer – Tomczyk

10

Lekcja 1.
7.10 – 7.55

Zajęcia rozwijające z matematyki

Bożena Nobis

110

Zajęcia wyrównawcze  przyrodnicze – biologia

Magdalena Ryng

109

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Aleksandra  Krużycka

108

Lekcja 6.
11.40 – 12.25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Telatyńska

Łącznik
01 -02

Lekcja 8.
13.30 – 14.15

Zajęcia wyrównawcze  z matematyki

Bożena Nobis

112

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Mariola Zaryczna

 

Jestem świetnym strategiem – zajęcia
w zakresie TIK

Krystyna Boraczewska

109

14.20 – 15.20

Terapia logopedyczna

Anna Jajor – Morawiec

07

 

PIĄTEK

6.55 – 7.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Roemer – Tomczyk

10

Lekcja 2.
8.00 –8.45

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
grupa 2

Janina Mazur

00

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Ilba

4

Lekcja 8.
13.25 –14.10

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Renata Kropidłowska

00

Lekcja 9.
14.10 – 14.55

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

Renata Kropidłowska

00

Lekcja 10.
15.10 – 15.55

Klub Przyrodnika

Danuta Dudek

04

 

 

Zdjęcia z zajęć projektowych - kliknij, aby obejrzeć

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
  ul. Kolejowa 8
  55-002 Kamieniec Wrocławski
 • 71 318 55 95, 71 318 50 52

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 16.00
WTOREK                7.00 – 16.00
ŚRODA                     7.00 – 16.00
CZWARTEK            7.00 – 16.00
PIĄTEK                   7.00 – 16.00

liczba odwiedzin: 2006992