Nawigacja

 

Projekt: Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki
Ludzie i przedmioty opowiadają 70 – letnią historię naszej szkoły…

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim będzie we wrześniu 2015 roku obchodziła swoje 70- lecie. Uczniowie z Klubu Młodych Historyków wraz z nauczycielką historii, Dorotą Żukowską, postanowili pochylić się nad historią placówki, poznać jej dzieje i powstał projekt Ludzie i przedmioty opowiadają 70-letnią historię naszej szkoły… w ramach programu Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki, którego organizatorem od 2001 roku jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. W programie tym uczniowie poszukują zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujących historii. Celem projektu, do którego przystąpili uczniowie SP w Kamieńcu Wrocławskim, było m.in.: poznanie historii naszej szkoły na podstawie relacji absolwentów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, Odkrywanie historii szkoły na podstawie odszukanych, „odkurzonych” przedmiotów i opowieści z nimi związanych, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie pasji odkrywczych i zainteresowań, kształtowanie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej, odpowiedzialności za innych. Na początku sformułowaliśmy problem: Nasza szkoła ma 70 lat, co o niej wiemy? Uczniowie oglądając kroniki szkoły, opowiadali, kogo rodzice są absolwentami, jakie zadania możemy wykonać, aby poznać lepiej historię naszej szkoły. Ważnym elementem było zredagowanie i zawarcie Kontraktu na czas realizacji projektu. Następnie uczniowie wybierali działania, które pozwolą poznać historię szkoły. Ustalaliśmy harmonogramy działań i terminy spotkań (konsultacji), opracowywaliśmy zadania dla poszczególnych grup, działań indywidualnych. Kolejny etap to było zbieranie informacji do poszczególnych zadań: przygotowanie do rozmowy (zdobycie informacji na interesujący temat, wybranie pytań do poszczególnych rozmówców, umówienie się na rozmowy) przeprowadzenie i udokumentowanie wywiadów z absolwentami, nauczycielami, rodzicami; praca ze źródłami, czyli kronikami szkoły wg Karty pracy – Kroniki szkoły (lata, których dotyczą podawane w źródle informacje, rodzaj podawanych informacji, umieszczane imiona i nazwiska -uczniów, nauczycieli, innych osób); odnalezienie w swoim otoczeniu przedmiotów związanych z historią szkoły, sfotografowanie i opisanie ich przeznaczenia oraz zapisanie historii z nimi związanych, przygotowanie potrzebnych materiałów i wykonanie makiety budynku szkoły, przygotowanie prezentacji działań projektowych. 
Do udziału w projekcie zaprosiliśmy nauczycielki prowadzące kółka polonistyczne pomagały dzieciom redagować informacje o szkole (Beatę Domaradzką-Żak, Alicję Semlę-Owczarek), nauczycielka języka angielskiego, Eliza Zipser) część wywiadów z dziećmi tłumaczyła na język angielski oraz nauczycielkę informatyki, Agatę Boratczuk (opiekun szkolnej gazetki Oko szkoły), która wraz z uczniami przygotowała relację z projektu w gazetce. Współpracowaliśmy także z paniami z Biblioteki, Aleksandrą Kuroń i Anną Szablą – gdzie odbyła się prezentacja naszych działań.
Pracując z Kronikami szkoły, zdaliśmy sobie sprawę jak wiele jest w nich zawartych informacji. Pierwszą kronikę od 1945 roku pisała (pięknym pismem!) nauczycielka – pani Maria Zarębina. Zamieszczone informacje bardzo dokładnie opisują wydarzenia z życia szkoły (m.in. ilość uczniów kończących w danym roku naukę, uroczystości, listy nauczycieli, okoliczności nadania imienia szkole, wręczenia sztandaru). Później kroniki tworzą uczniowie: nie tylko relacjonują wydarzenia (uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, uroczystości, wycieczki), ale także umieszczają zdjęcia, bilety wstępu, wpisy ważnych osób oraz ozdabiają wszystko kolorowymi rysunkami. Szkoła posiada nie tylko kroniki, są Księgi Absolwentów, Złote Księgi (gdzie wpisani są szczególnie wyróżniający się uczniowie kończący naukę w naszej szkole, zasłużeni rodzice). Szczególne jest to, że szkoła posiada bogatą tradycję, zawsze uczniowie osiągali duże sukcesy, tyle imprez i uroczystości się obywało i odbywa. Ponad to okazało się, że wielu naszych rodziców, dziadków chodziło do tej szkoły. Odnajdywaliśmy ich na zdjęciach, na listach absolwentów, w opisach ich sukcesów.
Przygotowując i przeprowadzając wywiady stwierdziliśmy, że nie jest to taka łatwa sprawa. Część nagrywaliśmy (później przepisywaliśmy), a część od razu zapisywaliśmy. Wymagało to wiele pracy, ale czytając później wywiady z nauczycielami, absolwentami czy rodzicami to okazało się, że zdarzały się śmieszne sytuacje, że kiedyś nawet stosowano kary cielesne w szkole – i nikt się nie żalił! 
Podsumowanie projektu odbyło się w Bibliotece. Goście (nauczyciele, uczniowie, rodzice) wysłuchali treści wywiadów, opisów pamiątek, obejrzeli makietę starego budynku szkoły. 
Ponieważ w październiku odbędą się główne uroczystości rocznicowe, to właściwa prezentacja odbędzie się w tym czasie. Przybyli nauczyciele, absolwenci i inne osoby związane ze szkołą będą mogły zapoznać się materiałami o szkole, o nich. Zgromadzone przez nas informacje posłużą do przygotowania jubileuszowego folderu o szkole.

Dorota Żukowska

Uczestnicy projektu: Klub Młodych Historyków, Kółko Polonistyczne, Kółko Języka Angielskiego, Kółko Informatyczne

Cele projektu:
– Poznanie historii naszej szkoły na podstawie relacji absolwentów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły.
– Odkrywanie historii szkoły na podstawie odszukanych, „odkurzonych” przedmiotów 
i opowieści z nimi związanych.
– Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
– Kształtowanie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej, odpowiedzialności za innych. 
– Rozwijanie pasji odkrywczych i zainteresowań.
– Kształtowanie postaw społecznych.
– Przygotowanie prezentacji działań projektowych.

Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie i udokumentowanie wywiadów z absolwentami, nauczycielami, rodzicami, odnalezienie w swoim otoczeniu przedmiotów związanych z historią szkoły, sfotografowanie i opisanie ich przeznaczenia oraz zapisanie historii z nimi związanych, przygotowanie potrzebnych materiałów i wykonanie makiety budynku szkoły oraz przygotowanie prezentacji działań projektowych.

PLAN DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Etap projektu

Opis działań

Terminy

Sformułowanie problemu
i celów projektu

Nasza szkoła ma 70 lat, co o niej wiemy?
Uczniowie oglądają kroniki szkoły, opowiadają, kogo rodzice są absolwentami szkoły, jakie zadania możemy wykonać, aby poznać lepiej historię naszej szkoły.

październik 2014

Planowanie działań

Planowanie prac nad projektem.
Uczniowie wybierają działania, które pozwolą poznać historię szkoły. Dzielą się na poszczególne grupy. Ustalają harmonogramy działań
i terminy spotkań (konsultacji), opracowują zadania dla poszczególnych grup.

listopad, grudzień 2014

Działania

Zbieranie informacji 
Uczniowie zbierają informacje, materiały do wykonania poszczególnych zadań w grupach.
Wykonanie Albumów pamiątek
i wywiadów, makiety budynku szkoły
Uczniowie w poszczególnych grupach przygotowują produkty finalne: albumy z opisami przedmiotów, dokumentów tworzących historię szkoły, wywiady, makietę budynku.

styczeń, luty 2015

marzec, kwiecień 2015

Prezentacje

Prezentacje działań
Prezentacja działań na stronie internetowej szkoły, gazetce szkoły, biuletynie, spotkaniu podsumowującym.

kwiecień 2015

Podsumowanie

Jak pracowaliśmy?
Spostrzeżenia na temat pracy w trakcie realizacji projektu. Uzupełnianie Karty oceny pracy

kwiecień 2015

 

WYWIAD Z ABSOLWENTEM

Rozmowę przeprowadziła: Natalia Ziobrowska

Ryszard Rzepecki to mój dziadek. Jest to tata mojej mamy, który urodził się 4 września 1951r. w Gajkowie. Do pierwszej klasy dziadek poszedł w roku 1958. Chodził do Szkoły Podstawowej
w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Szkolnej 2.

Jakich nauczycieli ze szkoły najbardziej pamiętasz i dlaczego?
– Ze szkoły najbardziej zapamiętałem pana Zarębę, który uczył geografii i historii, jego żonę panią Zarębę, która uczyła matematyki, panią Podobę od biologii, panią Wypchlak od matematyki, pana Hajnisza od fizyki, ale najbardziej w szkole lubiłem panią Uścińską, która uczyła mnie w klasach 1-3. Pani ta była bardzo miła, uprzejma i nigdy na dzieci nie krzyczała, często mnie chwaliła i stawiała mi same piątki. W szkole uczyła też jej siostra, ale nie pamiętam jak się nazywała.
Jakie wydarzenia ze szkoły pamiętasz?
– Najbardziej zapamiętałem rozgrywki piłki ręcznej, ponieważ były przy tym największe emocje. Dużo trenowaliśmy i w efekcie wygraliśmy zawody gminne z czego bardzo się cieszyliśmy.
Kto był twoim najlepszym kolegą?
– Moim najlepszym kolegą był Ryszard Pawłowicz, który tak jak ja mieszkał w Gajkowie. Razem jeździliśmy do szkoły rowerami, a po szkole dużo się bawiliśmy. Myślę, że gdy teraz byśmy się spotkali również mielibyśmy dużo wspólnych tematów. Nie widziałem go od bardzo dawna.
Czy były organizowane wycieczki i gdzie?
– Nie pamiętam żadnych wycieczek i chyba ich nie było, albo po prostu na nie nie jeździłem.
Czy brałeś udział w zawodach, imprezach, konkursach?
– Brałem udział w zawodach sportowych, dobrze grałem w piłkę. Na różnych uroczystościach szkolnych śpiewałem i tańczyłem.
Jak wspominasz najciekawsze chwile w szkole?
– Najbardziej wspominam przerwy, ponieważ bawiłem się z kolegami, rozmawialiśmy, biegaliśmy po boisku. 
Jak oceniasz poziom szkoły i przygotowanie do dalszej nauki?
– Nauczyciele w szkole byli bardzo wymagający, ale po mimo to bardzo dobrze się uczyłem. Poziom szkoły i przygotowanie do dalszej nauki oceniam dobrze.
Czy lubiłeś szkołę?
– Jak prawie każde dziecko nie lubiłem szkoły, ale miałem tam wielu fajnych kolegów, których właśnie w szkole poznałem.
Dziękuję za rozmowę.

fot2

Fot. od lewej P. K. Zaręba, Pani Zaręba, Pani Podoba, Pani Wypchlak, Pani Uścińska, Siostra Pani Uścińskiej, Pan Hajnisz

fot1

Fot. Pan Zaręba wręcza świadectwo z wyróżnieniem. Ryszard Rzepecki uczeń klasy 4

fot3

IMGP1365

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.30 – 15.30
WTOREK                7.30 – 15.30
ŚRODA                     7.30 – 17.00
CZWARTEK            7.30 – 15.30
PIĄTEK                   7.30 – 15.30

liczba odwiedzin: 724347