Nawigacja

 

 

Program: Młody Obywatel
realizowany przez Klub Młodych Historyków w Szkole Podstawowej
im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

ścieżka: Urząd od podszewki

Uczniowie z Klubu Młodych Historyków w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Młody Obywatel, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego. Patronatem honorowym program objęli: Minister Edukacji Narodowej i Pełnomocnik Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.
Program Młody Obywatel realizowany jest od 2010 roku, a w jego dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 1 150 szkół oraz około 12 000 dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazywanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu.
Uczniowie z Klubu Młodych Historyków wybrali do realizacji ścieżkę projektową Urząd od podszewki.

Cele projektu:

 • Poznanie struktury samorządu lokalnego na przykładzie Urzędu Gminy Czernica.

 • Poznanie, czym na co dzień zajmują się władze i urzędnicy w Gminie Czernica.

 • Zapoznanie ze sprawami, jakie można załatwić w Urzędzie Gminy.

 • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, porządkowania ich
  i prezentowania innym.

 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej, odpowiedzialności za innych.

 • Kształtowanie postaw społecznych.


Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy Czernica. Bardzo przychylnie propozycję naszych działań przyjął Wójt Gminy Czernica Pan Włodzimierz Chlebosz, który wraz z Sekretarzem Panem Marianem Zarasiem i Skarbnikiem Panią Dorotą Wnuk-Lipińską obiecali wesprzeć nas podczas realizacji projektu.
Teraz czas na opracowanie Harmonogramu naszych działań, ale także, co jest bardzo ważne, ustalenie zasad współpracy w grupie.
Zaczynamy!!!

Opiekun Klubu Młodych Historyków
Dorota Żukowska

 

Co roku Klub Młodych Historyków prowadzony jest przez panią Dorotę Żukowską. Tradycją Klubu jest przystępowanie do różnych programów i projektów.
W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu Młody Obywatel, którego organizatorem jest CEO w Warszawie.
Aby dobrze nam się pracowało, postanowiliśmy stworzyć kontrakt, który będzie naszym drogowskazem i który powinien być przestrzegany cały rok.
W związku z tym, uczniowie spotkali się na kółku i wymienili się poglądami na temat zasad postępowania na zajęciach, obowiązkowości, uczciwości, pracy, punktualności i współpracy. 
Oprócz tego, że trzeba było napisać kontrakt, to należało go ładnie spisać i oprawić. Do tego zadania zgłosiła się uczennica Iga Niewiadomska kl. VI b. 
Oprawiony i spisany pięknie kontrakt, który był wymyślony i był ciężką pracą: Emilii Czopnik, Oliwii Stelmaszczyk, Natalii Adamczuk, Kingi Gwiazdy, Angeliki Habiak oraz Igi Niewiadomskiej i oczywiście naszej pani od historii, Doroty Żukowskiej, został podpisany.
Miejmy nadzieję, że kontrakt Klubu będzie przestrzegany cały czas, a uczestnicy będą wkładać serce w swoją pracę.

Iga Niewiadomska kl. VI b

KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ

                        

 

Projekt realizowany przez nasza szkołę "Młody Obywatel" można oglądać
na stronie www Centrum Edukacji Obywatelskiej:

KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY OBEJRZEĆ

 


Zaproszenie na sesję Rady Gminy Czernica

W ramach realizacji programu Młody Obywatel – Urząd od podszewki, zostaliśmy zaproszeni (Klub Młodych Historyków ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim, wraz z opiekunem-panią Dorotą Żukowską) przez wójta Gminy Czernica, pana Włodzimierza Chlebosza, na sesję Rady Gminy Czernica, która odbyła się 9 grudnia 2016 roku.
Uroczyście zostaliśmy powitani przez Przewodniczącego Rady Gminy, pana Leszka Kusiaka, który przedstawił nas jako przyszłych zmienników obecnych radnych. Wszyscy serdecznie nas przyjęli, zwłaszcza wójt, który w czasie przerwy zaprosił do swojego gabinetu i omówiliśmy przyszłe działania. Zaproponował także, abyśmy się spotkali z przedstawicielami uczniów ze szkół z terenu Gminy Czernica, na którym Pan wójt zapozna nas z pracą Urzędu, jego historią, odpowie na pytania uczniów i przygotujemy się do Dnia Otwartego.
Wizyta w Urzędzie, udział w sesji Rady Gminy był dla nas ciekawym i ważnym doświadczeniem.

Emilia Czopnik
Kinga Gwiazda
Angelika Habiak
Oliwia Stelmaszczyk

Co wiemy o funkcjonowaniu gminy?

Na ostatnim spotkaniu ustaliliśmy nasze cele, czyli co będziemy robić na następnych zajęciach. Jednym z nich było uzyskanie informacji od uczniów, dorosłych na temat gminy, czyli co o niej wiedzą. Musimy zatem skonstruować pytania do przeprowadzenia wywiadów wśród dorosłych, uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Następnym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy, jest opracowanie scenariusza Dnia Otwartego w Urzędzie Gminy Czernica. Przygotowanie tego zajmie nam dużo czasu, dlatego będziemy się musieli ostro za to wziąć. Już mamy ciekawe pomysły, które musimy przedyskutować.

Kinga Gwiazda VIb

KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ

                


Znowu o nas piszą na stronie www Centrum Edukacji Obywatelskiej:

KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY OBEJRZEĆ

 

Spotkanie z wójtem Gminy Czernica, Panem Włodzimierzem Chleboszem

W związku z realizacją przez uczniów z Klubu Młodych Historyków w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim projektu Młody Obywatel – Urząd od podszewki Wójt Gminy Czernica, Pan Włodzimierz Chlebosz, zaprosił przedstawicieli uczniów z terenu Gminy Czernica na spotkanie, które odbyło się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy. Obecni byli także Sekretarz Gminy, Pan Marian Zaraś oraz Główny specjalista ds. oświaty i kultury, Pani Maria Kozakiewicz, która przygotowała dla wszystkich uczniów i szkół upominki.
Uczniowie mogli dowiedzieć się, na czym polega praca wójta, o zadaniach Rady Gminy, Urzędu Gminy. W trakcie spotkania uczniowie zadawali szereg pytań, min. o najważniejsze inwestycje, które działania przynoszą Panu Wójtowi największe satysfakcje, czy gminna jest przygotowana do reformy edukacji. Ponieważ wiele było pytań, Pań Wójt zaproponował uczniom ponowne spotkanie i wspólne zdjęcie.
Relacja ze spotkania ukazała się na stronie Urzędu Gminy Czernica: http://www.czernica.pl/pl/661/5025/spotkanie-z-wojtem.html

Opiekun Klubu Młodych Historyków
Dorota Żukowska

Wypowiedzi uczennic, wrażenia po spotkaniu:

W Urzędzie Gminy bardzo mi się podobało. Pan wójt był bardzo miły i chętnie odpowiadał na nasze pytania. Uważam, że powinno być więcej takich spotkań i nie mogę doczekać się następnej wizyty w czasie Dnia Otwartego. Weronika Woch

Wójt przyjął nas bardzo ciepło. Opowiadał bardzo ciekawie o swojej pracy, która wymaga ogromnego zaangażowania, bywania na wielu uroczystościach, które odbywają się na terenie Gminy. Uważam, że wyjazd dużo nas nauczył i więcej dowiedzieliśmy się o pracy Urzędu Gminy. Marta Drozdowska

Zaskoczyło mnie, jak serdeczny jest nasz wójt, Pan Włodzimierz Chlebosz, który opowiadał nie tylko o swojej pracy, ale także o swojej sportowej karierze (udziałowi w olimpiadzie). Iga Niewiadomska, Natalia Adamczuk

Czuliśmy się ważnymi gośćmi w Urzędzie. Siedząc w sali obrad, zadając pytania wójtowi mogliśmy się poczuć jak dorośli. Angelika Habiak

Było bardzo ciekawie. Dowiedzieliśmy się ważnych inwestycjach na terenie naszej Gminy. Takie spotkania bardziej wiążą nas miejscem, gdzie mieszkamy. Może kiedyś my będziemy decydować o tym, jak ma wyglądać nasza gmina. Emilia Czopnik, Oliwia Stelmaszczyk


KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ

        

 

Wizyta uczniów z Klubu Młodych Historyków
ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego
w Urzędzie Gminy Czernica – Dzień Otwarty

Dnia 8 stycznia 2017 roku udałyśmy się do Urzędu Gminy na Dzień Otwarty. Środy są dniem, kiedy Urząd jest czynny dłużej i petenci mogą załatwiać swoje sprawy po południu.
Serdecznie powitała nas Pani Maria Kozakiewicz, główny specjalista ds. oświaty i kultury i na początku oprowadziła po Urzędzie Gminy, tłumacząc, jakie wydziały, referaty się tam znajdują i czym się zajmują. Następnie podzielone na grupy zostałyśmy przydzielone do różnych wydziałów:

 • Kancelaria ogólna

 • Dowody Ewidencja ludności

 • Podatki Księgowość

 • Zagospodarowanie przestrzenne


Otrzymywałyśmy różne zadania: miałyśmy np. wypełnić Wniosek o wydanie dowodu osobistego, Wniosek o ustalenie numeru porządkowego, Wniosek o wynajęcie świetlicy. Mogłyśmy także przyglądać się załatwianiu różnych spraw przez petentów, którzy chętnie z nami rozmawiali. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Czernica byli bardzo uczynni, życzliwi, opowiadali o swojej pracy, pomagali wypełniać różne druki. Zwiedziłyśmy także Salę ślubów. Czułyśmy się świetnie, zwłaszcza że Pan Wójt Włodzimierz Chlebosz i Pani Maria Kozakiewicz przez cały czas pomagali nam, tłumaczyli, rozmawiali z ludźmi przychodzącymi do Urzędu.
Żegnając nas, Pan Wójt ponownie zachęcał nas do kolejnych działań, deklarując swoje wsparcie. Wyraził też nadzieję, że kiedyś my będziemy tu pracować i wpływać na funkcjonowanie Gminy Czernica.

Klub Młodych Historyków:
Emilia Czopnik, Angelika Habiak, Kinga Gwiazda
Iga Niewiadomska, Oliwia Stelmaszczyk, Weronika Woch

KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ

               

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
  ul. Kolejowa 8
  55-002 Kamieniec Wrocławski
 • 71 318 55 95

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.30 – 15.30
WTOREK                7.30 – 15.30
ŚRODA                     7.30 – 17.00
CZWARTEK            7.30 – 15.30
PIĄTEK                   7.30 – 15.30

liczba odwiedzin: 722510