Nawigacja

Kadra nauczycielska

 

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Imię i nazwisko

przedmiot

KLASY

Małgorzata Kwaśna

dyrektor szkoły
j. polski dla cudzoziemców

 

Małgorzata Matkowska

wicedyrektor szkoły
świetlica

 

Justyna Przyśliwińska

wychowanie przedszkolne

0a

-

wychowanie przedszkolne

0a

Agata Kołodziejska

wychowanie przedszkolne

0b

Anna Wojtasik wychowanie przedszkolne 0b

Marta Florczyk

edukacja wczesnoszkolna

Ia

Marietta Głuch

edukacja wczesnoszkolna

Ib

Monika Walkowiak

edukacja wczesnoszkolna

Ic

Agnieszka Jóźwiak edukacja wczesnoszkolna

Id

Anna Telatyńska

edukacja wczesnoszkolna

IIa

Katarzyna Bugiel

edukacja wczesnoszkolna

IIb

Anna Kozłowska

edukacja wczesnoszkolna

IIc

Marta Kujawa

edukacja wczesnoszkolna

IId

Danuta Dudek

edukacja wczesnoszkolna

IIIa

Zdzisława Chmura

edukacja wczesnoszkolna

IIIb

Klaudia Nartowska

edukacja wczesnoszkolna

IIIc

Malwina Marsik edukacja wczesnoszkolna IIId

Anna Ilba

wychowawstwo
matematyka

IVa
IVa  VIa  VIIabc

Magdalena Ryng wychowawstwo
biologia
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie do życia w rodzinie

IVb
Vc  VIIIab
VIIIab
IV-VIII

Beata Sypień

wychowawstwo
j. polski

IVc
IVc  Vabc  VIIa

Izabela Skotnicka wychowawstwo
przyroda
biologia
Va
IVac
Vab    VIabc  VIIabc
Renata Kropidłowska wychowawstwo
j. niemiecki
Vb
Vabc  VIabc  VIIabc

Monika Jarmużek

wychowawstwo
historia

Vc
Vabc  VIabc VIIabc  VIIIab

Beata Domaradzka-Żak

wychowawstwo
j. polski

VIa
VIab  VIIbc  VIIIb

Mariola Zaryczna

wychowawstwo
matematyka
chemia

VIb
Vab  VIb
VIIabc  VIIIab

Eliza Zipser

wychowawstwo
j. angielski

VIc
Ib  VIabc  VIIabc  VIIIb

Mateusz Kwaśny

wychowawstwo
WF
basen

VIIa
IVc  VIa  VIIa  VIIbc (chł.)  VIIIab (chł.)
VIIa

Jolanta Jerzycka

wychowawstwo
WF
gimnast.korekc.
gimnast. art.

VIIb
IVb  VIb  VIIbc (dz.)  VIIIab (dz.) 
-
-

Krystyna Boraczewska

wychowawstwo
informatyka
technika

VIIc
IVbc  Vc  VIIc
IV-VI

Magdalena Bobowska

wychowawstwo
j. polski

VIIIa
IVab  VIc  VIIIa

Gabriela Stawińska

wychowawstwo
matematyka
fizyka

VIIIb
IVbc  VIc  VIIIb
VIIc  VIIIb

Zbigniew Baran

WF
basen

IVa  Vabc  VIc  VIIa
VIIa

Agata Boratczuk

informatyka
doradztwo zawodowe

IVa  Vab  VIabc  VIIab
VII - VIII

Renata Ciborowska

świetlica

-

Marta Cupiał

logopeda

-

Agnieszka Dziedzic

świetlica

-

Joanna Dziedzic świetlica
biblioteka
nauczyciel wspomagający
-

Joanna Jarek-Geneja

religia

I-VIII

Grzegorz Jarząbek

historia
wos

IVabc
VIIIab

Agata Jędrzejczak

j. angielski

0a  0b Icd  IIbcd  IIIabcd

Karolina Kownacka

j. angielski

Ia  IIa  IVabc  Vabc  VIIIa

Ewa Król

plastyka

V-VII

Janina Mazur

j. niemiecki

IVabc  VIIIab

Katarzyna Mizgała

j. niemiecki

Iabcd  IIabcd  IIIabcd

Małgorzata Perlińska

pedagog

-

Bożena Roemer

pedagog

-

Katarzyna Roemer-Tomczyk

psycholog

-

Katarzyna Rogala-Łach

matematyka
fizyka
informatyka

Vc  VIIIa 
VIIabc  VIIIa
VIIIab

Alicja Sarba

psycholog

-

Małgorzata Sobczyk

nauczyciel wspomagający

-

NIkoletta Sordyl

świetlica

-

Mirosław Wenc

muzyka

IV-VII

Izabela Wlazło

geografia
plastyka

V-VIII
IVabc

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95, 71 318 50 52

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 16.00
WTOREK                7.00 – 16.00
ŚRODA                     7.00 – 16.00
CZWARTEK            7.00 – 16.00
PIĄTEK                   7.00 – 16.00

liczba odwiedzin: 2609638