Nawigacja

 


PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE SPOŁECZNO – EDUKACYJNE
realizowane w roku szkolnym 2019/2020

 

Projekty zewnętrzne

Rodzaj, nazwa projektu

Koordynatorzy

Cele, biorący udział

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2018/2019

Agata Boratczuk
Ewa Król

Celem Finału był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Ogólnopolski projekt
Zdrowo jem, więcej wiem

Marta Florczyk
Marietta Głuch
Alicja Pelc

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. 

Po etapie jesiennym – 15 miejsce wśród 267 szkół ocenionych.

W ramach projektu prelekcja dla rodziców o zdrowym odżywianiu, udział w etapie zimowym – 9 miejsce na 157 ocenionych szkół, udział w etapie wiosennym – wyniki w lipcu 2019, prowadzenie dodatkowych działań prozdrowotnych wśród dzieci i rodziców (prelekcje, referaty, ulotki informacyjne).

Ogólnopolska akcja
Śniadanie daje moc

Danuta Dudek
Marta Florczyk
Marietta Głuch

Najważniejszymi celami tego programu są:

  • zwiększenia świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,

  • przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Organizatorem programu „Śniadanie Daje Moc” jest Partnerstwo dla Zdrowia - wyjątkowa koalicja: Danone, Lubella (należąca do Grupy Maspex Wadowice), marki Biedronka (należąca do Grupy Jeronimo Martins) oraz Instytutu Matki i Dziecka – wiodącej w kraju instytucji naukowej i medycznej.

Akcja I Ty możesz zostać świętym Mikołajem

Koordynator:
Marta Florczyk

Danuta Dudek
Zdzisława Chmura
Monika Walkowiak
Marietta Głuch
Alicja Pelc
Barbara Milejska
Krystyna Szewc

Zbiórka darów dla Domu Małego Dziecka nr 2 we Wrocławiu.

Program Aktywna Tablica

Justyna Hołyńska
Anna Jajor-Morawiec
Monika Walkowiak

Rządowy program dotyczący rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Aktywny udział nauczycielek: Moniki Walkowiak i Anny Jajor-Morawiec
w Międzyszkolnej Sieci Współpracy. 

Program Sprawny Dolnoślązaczek organizowanym przez
Szkolny Związek Sportowy
„Dolny Śląsk”.

Klasy I:
Danuta Dudek
Zdzisława Chmura
Monika Walkowiak

Klasy II:
Marta Florczyk
Marietta Głuch
Alicja Pelc

Nauczyciele
wychowania fizycznego koordynatorzy:
Zbigniew Baran
Jolanta Jerzycka
Katarzyna Jezierska
Mateusz Kwaśny

Celem tego programu jest zwiększenie aktywności fizycznej przez uczestnictwo
w różnych działaniach sportowych.

Akcja, konkurs Zielony las

Krystyna Szewc

Zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką odpadów  komunalnych, umocnienie w nich postawy proekologicznej oraz wyrobienie nawyku zbierania i segregowania  surowców wtórnych.

Akcja Pola Nadziei

Joanna Jarek - Geneja

Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum. Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych, którego dodatkowym celem jest pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną. Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii.

Akcja społeczno – edukacyjnej Żonkile organizowana przez  Muzeum Żydów Polskich  POLIN w Warszawie

Dorota Żukowska

Celem akcji jest upamiętnienie i oddanie czci ofiarom powstania w getcie warszawskim
– 19 kwietnia 2019 roku minęła 76 rocznica tych tragicznych wydarzeń.

Projekt dotyczący stosunków polsko – niemieckich
Misja: młodzież. Gra.

Anna Jajor-Morawiec
Monika Jarmużek
Aleksandra Kuroń
Dorota Żukowska

Udział uczniów klas VI-VIII i klas gimnazjalnych  projekcie dotyczącym stosunków polsko – niemieckich Misja: młodzież organizowanym przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  we Wrocławiu . Uczniowie na zajęciach warsztatowych (teoretycznych i praktycznych) współtworzyli grę edukacyjną i zostaną zaproszeni na inaugurację we wrześniu.

Projekty szkolne

Rodzaj, nazwa projektu

 Koordynatorzy

Cele, biorący udział

Rozwijanie czytelnictwa
Czytanie na dywanie
– duży czyta małemu

Klub Czytelnika

Danuta Dudek
Marietta Głuch

 

Celem tych zajęć jest popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów najmłodszych klas. Rozbudzanie pasji czytelniczych, czerpanie radości z czytania, przenoszenie się w świat fantazji, przeżywanie przygód zapisanych na kartach lektur.

Projekt realizowany
w klasach V
Kultura i sztuka starożytnej Grecji

Beata Sypień
Beata Wrzeszcz
Krystyna Boraczewska
Ewa Król

Celem projektu jest poznanie dorobku kulturowego starożytnej Grecji i jej znaczenie dla kultury współczesnej.

Realizacja projektu odbywa się w klasach  piątych na lekcjach: języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, plastyki, wychowania fizycznego (grudzień – luty). W tym czasie uczniowie podzieleni na grupy bądź indywidualnie, zaopatrzeni w Karty pracy  poznają kulturę, sztukę, zwyczaje, obrzędy, życie codzienne, wierzenia Greków.

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95, 71 318 50 52

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 16.00
WTOREK                7.00 – 16.00
ŚRODA                     7.00 – 16.00
CZWARTEK            7.00 – 16.00
PIĄTEK                   7.00 – 16.00

liczba odwiedzin: 2487618