Nawigacja

O szkole

 

Największą skarbnicą wiedzy o szkole jest kronika. Są tutaj zapiski dokonane przez pierwszego jej kierownika szkoły, Józefa Hajnisza:

Po złamaniu potęgi hitlerowskiej Niemiec i po przyłączeniu odwiecznych ziem polskich do Macierzy, władze polskie przystąpiły do organizowania szkolnictwa powszechnego na terenie Dolnego Śląska. Po powrocie z obozu pracy w Niemczech zgłosiłem się w Inspektoracie Szkolnym we Wrocławiu, gdzie dostałem polecenie zorganizowania szkoły w jednej z miejscowości powiatu wrocławskiego. Z końcem sierpnia przybyłem do miejscowości Kamienie (dawna niemiecka nazwa Steine). We wsi zastałem dwa budynki szkolne doszczętnie splądrowane. Ocalały tylko ławki szkolne. W pierwszych dniach września rozpocząłem naukę. Do szkoły zapisało się 38 uczniów. Równocześnie w sąsiedniej wiosce Bobrowice (Gajków) nauczycielka Karolina Stefańcowa zorganizowała również szkołę podległą kierownictwu w Kamieniach.(…)

W kalendarzu niemieckim znalazłem artykuł o tutejszej szkole (budynku przy ulicy Wrocławskiej). Była to szkoła ewangelicka, która była planowana jeszcze przed pierwszą wojną światową (1914-1918), a została ukończona w roku 1929. Szkoła posiadała dwie wielkie i jasne izby szkolne, salę na pomoce naukowe, piękne i zdrowe mieszkania dla nauczycieli, elektryczne światło, wodociąg, studnię, łazienki, kanalizację  i centralne ogrzewanie.(…)

Z dniem 1 maja 1946 roku Inspektorat Szkolny przydzielił do tutejszej szkoły trzecią siłę nauczycielską – Kazimierza Zarębę.(…)

Dnia 14 lutego 1946 roku odbył się sumaryczny spis ludności. Wynik spisu był następujący: razem spisano 591 osób. W tym było: mężczyzn 243-41%, kobiet 348-59%, poniżej 18 roku życia – 229, między 18 a 59 – 302, powyżej 60lat – 60 osób; Polaków – 347-58,7%, Niemców – 244-41,3%.

W dniu 29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość przeniesiono z 28 na 29 czerwca, by w dnu świątecznym mogła wziąć udział ludność tutejszej wioski i sąsiednich: Bobrowic i Łanów. Sama uroczystość odbyła się w Domu Ludowym w Kamieniach. Oprócz ludności wiejskiej przyszli z Bobrowic ks. Chabło i nauczycielka z dziećmi. Na uroczystość złożyły się śpiewy, deklamacje, odegranie sztuki „Żaba plotkarką” i obrazek sceniczny „Maciej”. Całość wypadła bardzo dobrze i zrobiła miłe wrażenie na obecnych. Przemawiali: kierownik szkoły, ksiądz proboszcz  i gospodarz Łanów, który serdecznie dziękował nauczycielstwu za trud i pracę nad wychowaniem dziatwy. Następnie rozdano świadectwa – klasyfikowanych było 82 dzieci. Wszyscy promowani do klas wyższych: kl.I – 19 dzieci, kl.II – 19, kl.V – 29, kl.VI – 20.

Nadmienić też trzeba, że przez pół roku szkolnego odbywało się w szkole dożywianie. Rozdawano też między dziatwę dary amerykańskie: odzież, obuwie, bieliznę.

Jest to pierwszy wpis do Kroniki, wspomnienia ówczesnego kierownika szkoły Pana Józefa Hajnisza.

Były to trudne czasy, brakowało wszystkiego: zeszytów, książek, pomocy naukowych… Nie brakowało jedynie zapału i entuzjazmu grona pedagogicznego, uczniów, rodziców. Powoli sytuacja poprawiała się i szkoła mogła prowadzić normalną działalność dydaktyczno – wychowawczą.


Rok szkolny 1946/1947

(…) W myśl zarządzeń władz tutejsza szkoła jest zbiorczą – przyłączono do naszej szkołę w Bobrowicach. Inspektorat Szkolny przydzielił do pracy dwóch nauczycieli: Marię Włodyczko i Stefana Piętkę. W klasach od I do VII uczyło się 144 uczniów.

Rok szkolny 1947/1948

Rok szkolny rozpoczął się 3 września nabożeństwem. Poza kierownikiem szkoły uczy 4 nauczycieli. Szkoła w Gajkowie (Bobrowice) nie podlega tutejszemu kierownictwu.

Rok szkolny 1948/1949

(…) W tym roku szkoła w Gajkowie została przyłączona do tutejszej. Z tego powodu liczba dzieci wzrosła do 177 i uczy pięciu nauczycieli. Odmierzono odległość od najdalszych domów w Gajkowie do gościńca w Kamieńcu Wrocławskim – wynosi ona 2,408 km .

Rok szkolny 1949/1950

Rok szkolny rozpoczął się 1 września.  Dzieci i rodziców Komitet Rodzicielski podejmował herbatą i kanapkami. Na drugi dzień w czasie nauki szkoła była sfilmowana, a film był wyświetlany w dodatku filmowym. (…) Z dniem 14 maja 1950 roku uruchomiono linię autobusową Wrocław – Oława, dwa autobusy zatrzymują się w Kamieńcu Wrocławskim.

Rok szkolny 1950/1951

Uroczyste rozpoczęcie roku nastąpiło 1 września. Do szkoły uczęszcza 177 uczniów. Uczą nauczyciele: Józef Hajnisz, Karolina Stefańcowa, Genowefa Moskalukowa, Kazimierz Zaręba, Maria Włodyczka.

Rok szkolny 1951/1952

Rok szkolny rozpoczęto jak corocznie bardzo uroczyście. Na zajęcia lekcyjne uczęszczało 160 uczniów.

Rok szkolny 1952/53

Ten rok zakończono uroczyście w dniu 25 czerwca. Za pilną naukę młodzież otrzymała sztandar harcerski.

Rok szkolny 1953/1954

Rok szkolny rozpoczęło 160 uczniów. Uczą następujący nauczyciele: Józef Hajnisz, Kazimierz Zaręba, Maria Włodyczka, Janina Wypchlak.

Rok szkolny 1954/1955

Rok szkolny rozpoczęto 1 września. Od początku roku szkolnego wprowadzono apele poranne; przed nauką gromadzi się młodzież na boisku lub korytarzu szkoły. Zastępowi zdają raport opiekunowi ZHP, następnie jest przywitanie: „Dzień dobry dziewczynki  i chłopcy”. Po kolei przemawia kierownik szkoły lub opiekun DH. Apele tzw. komunikaty z wydarzeń w szkole, gromadzie, w kraju lub polityki międzynarodowej uczniowie wygłaszają sami. Apel kończy się pieśnią i dzieci rozchodzą się do klas. Z dniem 1 lipca 1955 roku przedłużono linię autobusową MPK z Wojnowa do Kamieńca Wrocławskiego. 1 sierpnia 1955 roku uruchomiono w Kamieńcu Wrocławskim urząd pocztowy.

Ostatni wpis dotychczasowego kierownika szkoły:

Na tym swoją kronikę kończę i życzę memu następcy jak najlepszego powodzenia w pracy zawodowej.”

Kamieniec Wrocławski, dnia 31 sierpnia 1955 roku Józef Hajnisz

Lata szkolne 1955 - 1967

1 IX 1955 Kierownikiem szkoły zostaje Kazimierz Zaręba.

2 II 1960 Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do Ministerstwa Oświaty o nadanie szkole imienia Bolesława Krzywoustego.

W piśmie skierowanym do Kierownictwa Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 13 czerwca 1960 roku czytamy: „Na podstawie § 7 zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 sierpnia 1952 roku  w sprawie nazw szkół ogólnokształcących /Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 14 poz. 111 Ministerstwo Oświaty zatwierdza niniejszym nazwę Szkoły w następującym brzmieniu: Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim.”

Rok szkolny 1966/1967

Realizacja pierwszego roku 8-letniej szkoły podstawowej.

18 listopada 1966 roku w odświętnie udekorowanej świetlicy Domu Ludowego, przy wypełnionej po brzegi dziatwą szkolną i licznie przybyłymi rodzicami – sztandar szkolny ręcznie haftowany przez Marię Mokrzycka, Reginę Kozakiewicz Kazimierza Chabłę z Gajkowa, ufundowany przez Komitet Rodzicielski wręczono szkole.

Opracowała Ewa Król

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.30 – 15.30
WTOREK                7.30 – 15.30
ŚRODA                     7.30 – 17.00
CZWARTEK            7.30 – 15.30
PIĄTEK                   7.30 – 15.30

liczba odwiedzin: 860164