Nawigacja

Kadra nauczycielska

 

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

Klasa / wychowawstwo

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmioty/klasy

 

Małgorzata Kwaśna

dyrektor szkoły
wychowanie fizyczne: IVa

 

Małgorzata Matkowska

wicedyrektor szkoły

 

Dorota Żukowska

wicedyrektor szkoły
wos: VIIIa,b,c IIIGa,b,c

0a

Anna Telatyńska

oddział przedszkolny

0a

Iwona Pawłowicz

oddział przedszkolny

Ia

Danuta Dudek

edukacja wczesnoszkolna

Ib

Zdzisława Chmura

edukacja wczesnoszkolna

Ic

Monika Walkowiak

edukacja wczesnoszkolna

IIa

Marta Florczyk

edukacja wczesnoszkolna

IIb

Marietta Głuch

edukacja wczesnoszkolna

IIc

Alicja Pelc

edukacja wczesnoszkolna

IIIa

Barbara Milejska

edukacja wczesnoszkolna

IIIb

Krystyna Szewc

edukacja wczesnoszkolna

IVa

Zbigniew Baran

wychowanie fizyczne: IVa, Va,b, IIIGa,b,c (dziewczęta)

IVb

Anna Ilba

matematyka: IVb, VIc, VIIa,b,c VIIIb

IVc

Beata Wrzeszcz

język polski: IVa,c, Va, VIIa

IVd

Monika Jarmużek

historia: IVa,b,c,d, Va,b,c,d, VIa,  IIIGa,b,c

Va

Bożena Nobis

matematyka: IVc,d, Va,c,d, IIIGb

Vb

Beata Sypień

język polski: Vb,c,d, IIIGa

Vc

Karolina Kownacka

język angielski: Vc,d, VIa,c, VIIc, VIIIa, IIIGc

Vd

Katarzyna Jezierska

wychowanie fizyczne: IVc,d, Vc,d, IIIGa,b,c (chłopcy)

VIa

Beata Domaradzka-Żak

język polski: VIa,b, VIIc, VIIIa

VIb

Justyna Hołyńska

język angielski: IVa,d, Vb, VIb, VIIa,b, VIIIb

VIc

Anna Jajor-Morawiec

historia: VIb,c, VIIa,b,c, VIIIa,b,c
logopeda

VIIa

Jolanta Jerzycka

wychowanie fizyczne: VIa,b, VIIa,b,c (dziewczęta)
VIIIa,b,c (dziewczęta)

VIIb

Renata Kropidłowska

język niemiecki: VIa,b,c, VIIa,b,c, VIIIa,b,c

VIIc

Izabela Wlazło

geografia: Va,b,c,d, VIIa,b,c, VIIIa,b,c  IIIGa,b,c
plastyka: IIIGa,b,c
zajęcia artystyczne: IIIGa,b,c

VIIIa

Mariola Zaryczna

matematyka: Vb, VIa,b, VIIIa,c

VIIIb

Izabela Sotnicka

przyroda: IVa,b,c,d, VIa,b,c,
biologia: Va,b,c,d VIIIb

VIIIc

Alicja Semla-Owczarek

język polski: IVb, VIIb, VIIIb,c

IIIGa

Katarzyna Rogala-Łach

matematyka: IVa, IIIGa
fizyka: VIIa,b,c VIIIa,b,c, IIIGa,b,c

IIIGb

Magdalena Bobowska

język polski: IVd, VIc, IIIGb,c

IIIGc

Elżbieta Szymańska

matematyka: IIIGc,
informatyka: Va,b IIIGa,b,c
zaj. techniczne: IIIGa,b,c

 

Krystyna Boraczewska

technika: IVa,b,c,d Va,b,c,d VIa,b,c
informatyka: IVa,b,c,d

 

Agata Boratczuk

informatyka: Vc,d, VIa,b,c, VIIa,b,c, VIIIa,b,c

 

Dominika Gaim

świetlica

 

Joanna Jarek – Geneja

religia: Va,b,c,d, VIa,b,c, VIIa,b,c
wdż: Va,b,c,d, VIIa,b,c

 

Agata Jędrzejczak

język angielski: 0, Ia,b,c, IIa,b,c  IIIa,b, Va

 

Ewa Król

plastyka: IVa,b,c,d, Va,b,c,d VIa,b,c,VIIa,b,c

 

 

religia: IV b,c,d, VIIIa,b,c, IIIGa,b,c

 

Mateusz Kwaśny

wychowanie fizyczne: VIc, VIIa,b,c (chłopcy)
VIIIa,b,c (chłopcy)

 

Janina Mazur

język niemiecki: IVa,b,c,d, Va,b,c,d,  IIIGab,c

 

Aldona Pawłowska

chemia: VIIa,b,c, VIIIa,b,c, IIIGa,b,c
świetlica

 

Małgorzata Perlińska

pedagog

 

Ewa Pruchnik

język niemiecki: Ia,b,c, IIa,b,c  IIIa,b

 

Bożena Roemer

pedagog

 

Katarzyna Roemer

psycholog

 

Ewa Rokita

logopeda

 

Magdalena Ryng

biologia: VIIa,b,c, VIIIa,c, IIIGa,b,c
edukacja dla bezpieczeństwa: VIIIa,b,c IIIGa,b,c
wdż: VIa,b,c, VIIIa,bc, IIIGa,b,c

 

Justyna Stachowiak-Lutkiewicz

język angielski: IVb,c, VIIIc IIIGa,b

 

Joanna Tomaka

religia: 0, Ia,b,c, IIa,b,c IIIa,b, IVa
wdż: IVa,b,c,d

 

Mirosław Wenc

muzyka: IVa,b,c,d, Va,b,c,d VIa,b,c, VIIa,b,c, IIIGa,b,c

 

Ewa Wilk

świetlica

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95
liczba odwiedzin: 561071